SCB มองตลาดหุ้นกู้คึกรับเศรษฐกิจฟื้น ออก EASY-D หนุนช่องทางดิจิทัล

การเงิน

ไทยพาณิชย์มองโอกาสเอกชนลุยออกหุ้นกู้ระดมทุนรับเศรษฐกิจฟื้นตัว เปิดตัว “บัญชีหุ้นกู้ EASY-D บริการรับฝากหุ้นกู้แบบไร้ใบ”

ครั้งแรกบน SCB EASY App ให้สามารถฝากหุ้นกู้บนช่องทางดิจิทัลแบบไร้ใบ ชูจุดเด่น Seamless Experience ซื้อง่าย-ฝากได้ที่ SCB EASY App ตั้งเป้ายอดฝากหุ้นกู้บนช่องทางดิจิทัลแบบไร้ใบเพิ่มเป็น 50% ใน 3 ปี

นายธนิก ธราวิศิษฏ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking and Capital Markets ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กล่าวว่า ในปีนี้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยจะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจกลับมาเริ่มลงทุนขยายกิจการอย่างคึกคัก อย่างไรก็ตาม ด้วยต้นทุนทางการเงินปรับตัวสูงขึ้นตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น เราจะเห็นธุรกิจขนาดใหญ่เร่งระดมทุนด้วยเครื่องมือทางเลือกต่างๆ โดยหนึ่งในเครื่องมือการระดมทุนที่ลูกค้ารายใหญ่ให้ความสนใจคือ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยประเมินว่า การออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนในปี 2566 นี้จะเป็นไปในเชิงบวก โดยคาดการณ์ว่าจะมีการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้มากกว่า 1 ล้านล้านบาท ต่อเนื่องจากการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนในปี 2565 ที่มีการออกหุ้นกู้สูงเป็นประวัติการณ์ด้วยมูลค่าประมาณกว่า 1.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 23%

การเงิน

นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเพิ่มโอกาสการลงทุนให้นักลงทุนรายย่อยให้สามารถเข้าถึงตลาดทุนได้ง่ายขึ้น เราจึงจะเห็นเอกชนสนใจออกหุ้นกู้บนช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อรองรับการเติบโตของเทรนด์การลงทุนดิจิทัลดังกล่าว จึงได้ต่อยอดบริการการลงทุนในหุ้นกู้ผ่าน SCB EASY App ด้วยการเปิดตัว “บัญชีหุ้นกู้ Easy-D บริการรับฝากหุ้นกู้แบบไร้ใบ” ครั้งแรกบน SCB Easy App ให้สามารถฝากหุ้นกู้บนช่องทางดิจิทัลแบบไร้ใบ อำนวยความสะดวกให้นักลุงทุนรายย่อยด้วยประสบการณ์ไร้รอยต่อ ซื้อง่าย-ฝากหุ้นกู้ได้ ที่ SCB Easy App มอบประสบการณ์การรวมศูนย์การลงทุนไว้ในที่เดียว โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนที่จะถึงนี้เป็นต้นไป โดยในช่วงแรกจะให้บริการรับฝากหุ้นกู้ภาคเอกชนที่เสนอขายผ่าน SCB EASY App ดังนั้น ลูกค้าจึงควรเปิดบัญชีหุ้นกู้ EASY-D เตรียมให้พร้อมก่อนจองซื้อหุ้นกู้ที่ธนาคารจะเปิดจำหน่ายเพื่อความสะดวกในการใช้งาน